Ahlak

Yunus Emre’nin Ahlak Anlayışı

Yunus Emre Anadolu’da yetişmiş, tasavvuf şiirinin öncülerinden biridir. Şairliğinin yanı sıra bir alim, filozof ve halk şairliğiyle de ünlenmiştir. Yunus Emre ömrünü Anadolu topraklarında geçirmiştir. Yunus Emre’nin dünya görüşünde tasavvufun etkisi görülmektedir. Yunus Emre’nin Allah sevgisi insan sevgisini de kapsamaktadır. Yunus Emre’nin “Yaratılanı severim, yaratandan ötürü.” sözü oldukça meşhurdur. Yunus Emre’nin ahlak anlayışını İslam düşüncesi […]