Diğer Dinler

İlkel Kabile Dinleri

İlkel kabile dinleri genelde yüce görülen din adamlarının söylemlerine göre belirlenmiş kurallara uyarlar. Yine bu din adamlarının düşüncelerine inanırlar. İlkel kabile dinlerine bakıldığında her kabilenin kendine özel bir dini bulunmaktadır. Bu dinin kuralları yine o kabilenin içerisinden çıkmış bir din adamı tarafından konulmuştur. Kabile dinleri hiçbir zaman geniş kitlelere yayılamamışlardır çünkü temel felsefesinde bir kabileye aitlik […]