Peygamberimiz

Peygamber Efendimizin Toplum Arasındaki Tutumu

Bir insanın toplum içindeki davranışları o insanın şahsiyetini, düşüncesini ve ruhsal durumunu ortaya koyar. Resulullah’ın (s) toplumun çeşitli kesimlerine karşı tutum ve davranışı, onun yolunu ve ahlakını takip edenler için örnek teşkil etmektedir. Peygamberimizin toplumsal ilişkilerindeki ahlakıyla alakalı olarak bazı konular ve örnekleri inceleyelim: a) Halkla İç İçe İdi İnsanın şahsiyetinin cazibesi, önemli bir yere […]

Resulullah’ın Şemaili Ve Görsel Özellikleri

Resulullah’ın (s) çehresi ve bedensel özellikleri siret kitaplarında ‘şemail’ başlığı altında genişçe yazılmıştır. Elinizdeki kitap aslında Peygamberimizin (s) pratik ahlakını, siret ve davranışlarını tanıtma amacı güttüğü için Peygamberimizin dış görünümüne özet şekilde göz atacağız.[1] Allah Resulü’nün (s) siması, heybetli ve cazibeliydi. Orta boyluydu. Rengi kırmızıya çalan beyazdı. Gözleri büyük ve siyah, kaşları da siyah ve […]

Peygamberimizin Sünnetleri

Örnek Şahsiyetin İnsan Yetiştirmedeki Rolü İster bireysel ahlaki temizlenmede (tezkiye-i nefs) ister toplumsal eğitimde olsun, örnek alınan bir doğru davranış ölçüsünün (model) bulunması çok önemlidir. Örnek şahsiyetlerin varlık amacı, kutsal ideallerin ve kutsal bir öğretinin hayata geçirilmesidir. Kuran, örnek insanları ve model şahsiyetleri “usve” diye adlandırmaktadır. Hz. İbrahim (a), tevhid yolundaki mücadelesi ile tevhid ehline […]

Peygamberlik Delilleri – 4

Dördüncü Delil: İslam Davetinin Mahiyeti ve Tesiri Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatında sunulabilecek bir başka delil de getirdiği davetin mükemmelliğidir. Kuran-ı Kerim’de özetini bulduğumuz İslam dini, hayatın tüm ayrıntılarını kuşatan mükemmel bir sistemdir. Bu din, insanın maddi ve manevi yönlerini göz önünde tutarak ona eksiksiz bir hayat programı sunmaktadır. Ne tamamen dünyaya ne de tamamen ahirete […]

Peygamberlik Delilleri – 2

İkinci Delil: Önceki Peygamberlerin Müjdelemesi İslam Peygamberinin çıkışı Ehl-i Kitap dediğimiz, Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından beklenen bir oyladı. Çünkü geçmiş peygamberler, kendilerinden sonra gelecek olan büyük peygamberi bildirmişlerdi. Gelecek olan bu üstün peygamber için açık seçik bir takım belirtiler de sayılmaktaydı. Günümüzde elimizde bulunan tahrif olmuş İncil ve Tevrat’ta bile Peygamberimizi müjdeleyen bazı bilgiler bulunmaktadır. […]