Peygamberlik Delilleri – 4

Dördüncü Delil: İslam Davetinin Mahiyeti ve Tesiri

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatında sunulabilecek bir başka delil de getirdiği davetin mükemmelliğidir.

Kuran-ı Kerim’de özetini bulduğumuz İslam dini, hayatın tüm ayrıntılarını kuşatan mükemmel bir sistemdir. Bu din, insanın maddi ve manevi yönlerini göz önünde tutarak ona eksiksiz bir hayat programı sunmaktadır.

Ne tamamen dünyaya ne de tamamen ahirete yöneltmeden, orta yolu gözeterek yaşamayı emreden, insanın insanlığını ön plana alan bir “güzel insan olma kılavuzu” özelliği taşıyor. Bu yüzdendir ki İslam, tanındıkça hayranlık toplamış, çok kısa sürede ülkeleri kıtaları aşıp tüm dünyaya yayılmıştır.

İnsanları, yaratana karşı iyi bir kul, diğer insanlara karşı iyi bir dost, kardeş, komşu, akraba… olmak üzere öğütleyen bir ahlak düzeni… Öğütler içinde en iyi öğüt.

Toplumları adalet üzerine paylaşmaya, fedakarlığa, selamlaşmaya, kaynaşmaya, biri birine sahip çıkmaya, hakkı ve haklıyı gözetmeye yönelten güzel bir toplumsal yaşam rehberi…

Evladı anne babaya karşı tam bir saygı ve sevgiye, anne babayı evlada karşı merhamet ve şefkate, komşuyu komşuya karşı akraba gibi gözetmeye, kardeşi kardeşe karşı karşılıklı fedakârlığa, eşleri biri birine karşı sevgi ve saygıya, yöneteni yönetilene karşı alçakgönüllülüğe davet eden ve bunları detaylı şekilde hukuki temellere dayandıran harika bir sosyal düzen reçetesi…

Devlet yönetiminden tutun tuvalete girmeye kadar her konuda çok detaylı hüküm ve tavsiyeleri bulunan bu kapsayıcı hayat nizamı, yüce yaratıcının vahyi ve bilgisi olmadan kurulamaz, tutarlı olamaz ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alamazdı.

İslam’ın emirlerinden biri olarak sadece namazı ele aldığımızda çok detaylı bir ritüel, ibadetin hikmet ve amacına yönelik birçok düzenleme ve tavsiye ile karşılaşıyoruz. Namazın çeşitleri, kılınış şekli, hazırlıkları, batıl eden şeyler, verimliliğini artıran tavsiyeler, cemaat namazı hükümleri… başlı başına büyük ve geniş kitaplara konu olabilecek kapasitede bir konudur. Namazın bireyin sosyal ve kişisel gelişimi için etkisini artıran tavsiye ve tedbirler hayret vericidir.

Namaz dışındaki hac, oruç, zekât gibi ibadetler de yine kendi içinde zengin bir detaylar bütününe sahiptir. İbadetler konusundaki bu detaylı düzen, ahlak, hukuk, ekonomi gibi diğer alanlarda da söz konusudur.

Kısaca ifade etmek gerekirse, İslam’ın bize sunduğu bu detaylı dini, ahlaki, siyasi, hukuki ve sosyal düzen bir kişinin yalanları üzerine asla kurulamazdı. Bu büyük hakikatin arkasında ancak ve ancak büyük bir vahiy hakikati olmak zorundadır.