Din

İlkel Kabile Dinleri

İlkel kabile dinleri genelde yüce görülen din adamlarının söylemlerine göre belirlenmiş kurallara uyarlar. Yine bu din adamlarının düşüncelerine inanırlar. İlkel kabile dinlerine bakıldığında her kabilenin kendine özel bir dini bulunmaktadır. Bu dinin kuralları yine o kabilenin içerisinden çıkmış bir din adamı tarafından konulmuştur. Kabile dinleri hiçbir zaman geniş kitlelere yayılamamışlardır çünkü temel felsefesinde bir kabileye aitlik […]

DENEME 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod […]