Yunus Emre’nin Ahlak Anlayışı

Yunus Emre Anadolu’da yetişmiş, tasavvuf şiirinin öncülerinden biridir. Şairliğinin yanı sıra bir alim, filozof ve halk şairliğiyle de ünlenmiştir. Yunus Emre ömrünü Anadolu topraklarında geçirmiştir. Yunus Emre’nin dünya görüşünde tasavvufun etkisi görülmektedir. Yunus Emre’nin Allah sevgisi insan sevgisini de kapsamaktadır. Yunus Emre’nin “Yaratılanı severim, yaratandan ötürü.” sözü oldukça meşhurdur.

Yunus Emre’nin ahlak anlayışını İslam düşüncesi ve Türk gelenekleri şekillendirmiştir. Yunus Emre dil, din, ırk, renk gibi farklılıkları insanlar arasında bir sınıflandırma olarak görmemiş, tüm insanları birbiriyle eşit bilmiştir ve bu düşüncelerine şiirlerinde rastlamak mümkündür.

Yunus Emre’ye göre adalet, hoşgörü, merhamet, fedakarlık, vefa, sadakat gibi kavramlar insanların tümü arasında yayılıp hakim olmalıdır. Ayrıca “Sen sana ne sanırsan ayrugada onu san (Sen kendin için ne istersen başkası için de onu iste)” sözü ile  empati yapmanın önemine vakıf biri olduğu anlaşılmaktadır. Yeryüzündeki birçok dinde ve Kant’ın felsefesinde bulunan kendin için istemediğini başkası için isteme ilkesi Yunus Emre’nin de savunduğu bir görüştür.