Ahiretin Anlamı

Kelime anlamı olarak nihai yaşam, her şeyin sonunun gelmesi anlamına gelir.
Dinimizdeki terimsel anlamı ise; yaşadığımız dünyanın sona ermesi, yeni ve ebedi bir yaşamın başlaması anlamındadır.

Ahiret kelimesi sözlükte son, sonrası olarak belirtilir. Dinlerin tümüne yakınında bulunan, insanın ölümünün ardından başlayan ve sonu bulunmayan ebedi devam eden bir hayattır.

Ebediyen sürecek bu hayata ahiret hayatı, bu sonsuz yaşamın geçtiği aleme ahiret alemi denir.